Saturday, January 1, 2011

ಹೊಸ ಕನಸು

ಹೊಸ ವರುಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲಿ,
ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲಿ,
ನಗುವಿರಲಿ ಮೊಗದಲಿ, ನಲಿವಿರಲಿ ಮನಸಿನಲಿ.
ಇರಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯ ದಿನವಿಡೀ.
ಸೋಲದಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುತಿರಿ ಎಂದಿಯೂ.
ನೆನಪಿರಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಗುರಿ,
ಅದ ತಲುಪಲು ಎಂದೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತಿರಿ.
ಜೀವನದ ಈ ಏಳು-ಬೀಳು
ಅದುವೇ ಬದುಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಾಲು.
ಇಡೀ ವರುಷದ ಈ ಶುಭಾಶಯ,
ನನ್ನ ಕವನದ ಆಶಯ.

No comments:

Post a Comment