Wednesday, January 5, 2011

ವಿರಹ ಕವಿತೆ

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಇನ್ನ ಆ ನಲುವಿನ ನಗು,
ಇನ್ನಿರುವುದೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ನೋವಿನ ಕವನಗಳು.
ಹೊಡೆದು ಸಾವಿರ ಹೋಳಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಅನುರಾಗದ ಕನ್ನಡಿಯು,
ನೋವಿನ ಅಲೆಗಳಲಿ ಸಿಲುಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮನದ ನೌಕೆಯು.
ಸಂತಸ ತುಂಬಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯ ಮುನ್ನ,
ಬಂದೋದ ಮೇಲೆ ಕಾಡುತಿದೆ ಅವನ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನ.
ಮಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ,
ಆದರೆ ತಡೆಯುವುದು ನನ್ನಮ್ಮನ ಒಲವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.
ತಾಳಲಾರೆ ಈ ನರಕ ಯಾತನೆಯ ನಾ ಇನ್ನು,
ಬೇಡ ಎಂದರು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮನವು,
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೊಂದು ಬೇಯುತಿದೆ ಮನವಿಂದು.
ಓ ದೇವನೇ ಬೇಡುವೆನು ನಿನಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿ, ಯಾವ
ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬರದಿರಲಿ ಈ ನೊಂದ ವಿರಹ ಕವಿತೆಯು.

5 comments: